ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม
โรงเรียนบ้านทับช้างได้ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม "ต้นกล้าความดี ในวิถียุวชนคนคุณธรรม" ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์ฯ สอยดาวเหนือ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว ภาพกิจกรรมที่เพจ "โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี"
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,19:17   อ่าน 303 ครั้ง