ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนาร สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
          โรงเรียนบ้านทับช้างได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกลของลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านตาเรือง ในระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 62 (สามัญรุ่นใหญ่) 20-22 ก.พ. 62 (สามัญ) ดูภาพกิจกรรมที่เพจ "โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี"
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,13:07   อ่าน 97 ครั้ง