ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกจิตสำนึก รู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านทับช้างร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับช้าง ได้จัดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก รู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ
2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ขึ้น ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพญาช้าง โรงเรียนบ้านทับช้าง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับช้าง ดูภาพกิจกรรมที่เพจ "โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี"
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,16:10   อ่าน 237 ครั้ง