ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการผู้ปกครองยุคใหม่ ใส่ใจเด็กปฐมวัย ให้สดใส แข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านทับช้างร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับช้าง ได้จัดการอบรมโครงการผู้ปกครองยุคใหม่ ใส่ใจเด็กปฐมวัย ให้สดใส แข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพญาช้าง โรงเรียนบ้านทับช้าง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับช้าง ดูภาพกิจกรรมที่เพจ "โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี"
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,16:15   อ่าน 745 ครั้ง