ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับนิเทศการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทางสพป. จันทบุรี เขต 2 ได้มานิเทศการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทับช้าง และเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,10:55   อ่าน 376 ครั้ง