ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินนักเรียนทุนเสมอภาค (COVID-19)
     ผอ.วนิดา ปรียะอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง ได้มอบเงินค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 จำนวน 32 คน ในวันที่ 26 พฤษภาคม และนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 จำนวน 32 คน  วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทับช้าง ดูภาพกิจกรรมที่เพจ " โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี "
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,16:05   อ่าน 645 ครั้ง