ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
          โรงเรียนบ้านทับช้างได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการสนทนาศิษย์-ลูก ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมตามรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดการประชุมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า 08.30-10.00 น. ช่วงบ่าย 13.00-14.30 น. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับช้าง
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,10:30   อ่าน 629 ครั้ง