ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
          โรงเรียนบ้านทับช้าง รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทับช้าง
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,15:38   อ่าน 998 ครั้ง