ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธนพล นาเลาห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 การปรับปรุงอาคารเรียน 2 หลังของโรงเรียนบ้านทับช้างซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) โนโอกาสนี้นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง และนางสาวขนิษฐา พีรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ดูภาพกิจกรรมที่เพจ " โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,17:06   อ่าน 13 ครั้ง