ภาพกิจกรรม
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทับช้างจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทับช้างจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เสนอต่อนางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง ตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูภาพกิจกรรมที่เพจ " โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,17:09   อ่าน 13 ครั้ง