ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทับช้างจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวขนิษฐา พีรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กล่าวคำปฏิญาณ พร้อมทั้งมีกิจกรรมวาดภาพ แต่งคำขวัญ และประกวดร้องเพลงเพื่อปลูกฝังผู้เรียนและสร้างจิตสำนึกต่อต้านยาเสพติด

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:23   อ่าน 65 ครั้ง