ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทับช้างจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2565 เพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกของไทย และบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าทางด้านภาษา โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ได้แก่ การร้องเพลง การแต่งกายตามแบบตัวละครในวรรณคดี การแต่งคำประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การวาดภาพ และมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนในการแสดง “ผีเสื้อสมุทร” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับช้าง ในการนี้ประธานในพิธี นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง และคณะครูได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

 

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,10:26   อ่าน 59 ครั้ง