ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ คณะเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 3 วารีราชเดช
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวขนิษฐา พีรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนบ้านทับช้างต้อนรับ คณะเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 3 วารีราชเดช ในการเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม "การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทับช้าง"
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,11:07   อ่าน 29 ครั้ง