ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากแขวงการทางสอยดาว และความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,13:51   อ่าน 29 ครั้ง