ภาพกิจกรรม
การทำความสะอาดถนนภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทับช้างได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลทับช้างในการทำความสะอาดถนนภายในโรงเรียน การปรับ บดอัดสนามฟุตบอล และการวางท่อระบายน้ำ จึงขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,13:54   อ่าน 31 ครั้ง