ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านทับช้างจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับช้าง เวลา 08.30 โดยนางสาวขนิษฐา พีรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง ชี้แจงข้อมูล แนวทางการจัดการเรียนการสอน และแนวปฎิบัติในภาคเรียนที่ 2
ก่อนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,14:00   อ่าน 27 ครั้ง