ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลทับช้าง
วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านทับช้าง นำขบวนเหล่านักกีฬาตัวจิ๋ว จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทับช้าง ในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลทับช้าง
(24 พฤศจิกายน 2565)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,14:08   อ่าน 47 ครั้ง