ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 31 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านทับช้างจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย เรียนรู้วิถีแมลง ให้กับเด็กอนุบาลปีที่ 2-3 ได้ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตแมลง ชมนิทรรศการ โรงเพาะเลี้ยงแมลง และทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 3 (จันทบุรี) ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,11:20   อ่าน 20 ครั้ง