ภาพกิจกรรม
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านทับช้าง เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,14:19   อ่าน 33 ครั้ง