ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านทับช้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (อ่าน 48) 22 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านทับช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ (อ่าน 41) 21 ต.ค. 63
รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) (อ่าน 43) 19 ต.ค. 63