สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

         สีเหลือง           หมายถึง   ความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือนักคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

         สีดำ               หมายถึง  ความมีอำนาจ

         สีเหลืองดำ       หมายถึง  พลัง พัฒนาการศึกษา  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ